Shishi AS atferdsregler/etikk

Innledning                                                                                                                                                               

Shishi AS er et norsk-estisk joint venture etablert i 1998 med sete i Tallinn, Estland. Hovedvirksomhet er import/eksport og engroshandel av dekorative artikler som f.eks. keramikkvarer, vaser, stearinlys, stearinlysestaker, sesongpreget pynt, kunstige blomster og planter.
Shishi AS har laget disse atferdsreglene/etikken fordi vi ønsker å fremme en høy standard i måten vi driver forretning på, og derfor forventer vi av våre ansatte, partnere og leverandører å oppføre seg på samme måte med hensyn til integritet og etisk atferd. Vår suksess er et resultat av hardt arbeid, kreativitet og innovasjon. Vi forventer at alle våre ansatte, partnere og leverandører beskytter Shishis opphavsrettigheter, herunder forretningshemmeligheter og annen konfidensiell eller sensitiv informasjon.

Prinsipper og etikk 

Lover og bestemmelser

Shishi AS vil handle i samsvar med alle gjeldende lover og bestemmelser.

Interessekonflikt

Alle må handle på en etisk måte og unngå situasjoner hvor våre personlige interesser kommer i konflikt med interessene til Shishi AS, eller situasjoner hvor de ikke kan handle i Shishis interesse.
Integritet er, og må fortsatt være, grunnlaget for alle våre forretningsrelasjoner.

Konfidensialitet                                                                                                                

 • De ansatte må ivareta konfidensialiteten til informasjon unntatt offentligheten som de betros med av Shishi AS, partnere, kunder og leverandører, unntatt når åpenbaring er autorisert eller rettslig påkrevd.
 • De ansatte må beskytte konfidensiell og sensitiv informasjon som de betros med av Shishi AS, partnere, kunder og leverandører, unntatt når åpenbaring er autorisert eller rettslig påkrevd.
 • De som bruker eller har tilgang til slik informasjon, herunder kollegaers personopplysninger, er ansvarlige for å oppbevare den sikkert og bruke den bare til legitime og egnede formål.

Korrupsjon  

Shishi AS er mot korrupsjon, og foretar aldri bestikkelser eller mottar dem, ei heller anfører eller tillater andre parter å foreta eller motta bestikkelser på selskapets vegne. Det er ikke tillatt for de ansatte og partnere å forsøke å styre individers avgjørelser via uegnet påvirkning, eller at du lar deg selv påvirkes av bestikkelser. Korrupsjon og bestikkelser er en trussel mot god forretningsskikk, og vil skade vårt renommé og vår troverdighet.

Diskriminering

Shishi AS respekterer kulturelle, etniske, seksuelle og religiøse forskjeller, og vil ikke tolerere diskriminering, mobbing eller trakassering av noen form.

Konkurranse

Shishi AS respekterer alle konkurrenter, og støtter fri og hederlig konkurranse.

Miljø

 • Shishi AS tar miljøet på alvor, og arbeider med å sikre og sørge for sikkert, trygt, miljøvennlig og rent arbeidsmiljø.
 • Alle ansatte hos Shishi AS kan og skal, innenfor den enkeltes ansvarsområde og oppgaver, bidra til å verne om miljøet.
 • Shishi AS samarbeider med leverandørene for å redusere avfall ved å fokusere på emballasje, og vi forsøker hele tiden å finne bedre, mer miljøvennlige alternativer, mindre plast, mindre mengde emballasje, gjenvinnbare, biodegraderbare alternativer hvor det er mulig, uten å gå på bekostning av produktets sikkerhet.

Krav til leverandørkjedebetingelser

Shishi AS arbeider med leverandører i Kina, India, Filippinene, Vietnam, Indonesia, Thailand, Europa og USA.

Shishi AS arbeider med middels store, godt drevne fabrikker engasjert i masseproduksjon og som har verktøy som maskineri og teknologi samt mindre fabrikker/produksjonssteder som driver mer spesialisert virksomhet med fokus på materiale, produkt, håndverk og håndlagde produkter. Denne typen produsenter kan ofte produsere ekte håndverk og håndlagde produkter, og har kunnskapen og ferdighetene som er verdt å støtte og bringe videre i fremtiden.

Noen av disse fabrikkene/produksjonsstedene bringer arbeid til landsbyer hvor arbeiderne kan lage små produksjoner hjemme og dermed bidra til at arbeiderne som av ulike årsaker ikke kan reise, de må f.eks. være hjemme på grunn av barna eller av andre grunner, kan tjene ekstra penger. Dette arbeidet er også viktig for lokalsamfunnet i små og landlige områder.

Shishi AS har utarbeidet disse atferdsreglene for å illustrere hva vi forventer av våre leverandører og forretningspartnere.

Menneskeverd og arbeid

 • Shishi AS forventer at leverandøren følger i det minste alle lokalt gjeldende lover og bestemmelser vedrørende arbeid og ansettelsesforhold herunder inkludert, men ikke begrenset til, minstelønn, regler for maksimal arbeidstid, hviledager, kompensasjon, organisasjonsfrihet, rett til å organisere seg og felles forhandling.
 • Minstealder for arbeidere skal overholde nasjonal lovgivning.
 • Ingen person under 18 skal være engasjert i arbeid som er farlig for helse, sikkerhet eller moral, herunder nattarbeid.
 • Det er ikke tillatt med tvangsarbeid, gjeldsslaveri eller ufrivillig fengselsarbeid.
 • Leverandører skal ikke tolerere noen form for diskriminering og trakassering basert på etnisk bakgrunn, religion, alder, funksjonshemning, kjønn, sivilstatus, seksuell legning, arbeidsorganisasjonsmedlemskap eller politisk tilknytning

 

Lover og bestemmelser

Shishi AS fremmer integritet og etikk innen alle aspekter av selskapets virksomhet, og forventer at leverandøren overholder alle gjeldende lover og bestemmelser vedrørende korrupsjon, bestikkelser, forbudte forretningspraksiser og utpressing i landet hvor de driver virksomheten sin.

Helse, miljø og sikkerhet

 • Shishi AS forventer at leverandørene følger alle nasjonale lover, bestemmelser og standarder vedrørende helse, miljø og sikkerhet for deres ansatte i alle vesentlige aspekter innen virksomheten for å sørge for en sikker og sunn arbeidsplass.
 • Shishi AS forventer at miljøvern er en prioritet for leverandøren i alle vesentlige aspekter innen virksomheten.