Shishi AS:n käytänteet / eettiset periaatteet

Johdanto

Shishi AS on vuonna 1998 perustettu norjalais-virolainen yhteisyritys, jonka päätoimiala on sisustustarvikkeiden kuten keramiikan, maljakoiden, kynttilöiden, kynttilänjalkojen, kausikoristeiden, tekokukkien ja -kasvien tuonti, vienti ja tukkukauppa. Shishi AS on kehittänyt nämä käytänteet / eettiset periaatteet, koska haluamme edistää korkeita standardeja liiketoiminnassamme ja edellytämme siksi, että myös työntekijämme, kumppanimme ja tavarantoimittajamme toimivat ja käyttäytyvät vilpittömästi ja eettisesti. Menestyksemme on kovan työn, luovuuden ja innovatiivisuuden tulosta, ja siksi odotamme, että kaikki työntekijämme, yhteistyökumppanimme ja tavarantoimittajamme suojelevat Shishin immateriaalioikeuksia, mukaan lukien liikesalaisuudet ja muut luottamukselliset tai yksinoikeudelliset tiedot.

Periaatteet ja etiikka

Lait ja asetukset Shishi AS toimii kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten mukaisesti.

Eturistiriidat

Meidän kaikkien on toimittava eettisesti ja vältettävä tilanteita, joissa henkilökohtaiset intressimme ovat ristiriidassa Shishi AS:n etujen kanssa, samoin tilanteita, joissa emme voi toimia Shishi AS:n eduksi. Rehellisyys on, ja sen on jatkossakin oltava, kaikkien liikesuhteidemme perusta.

Luottamuksellisuus

 • Työntekijöidemme on säilytettävä ne tiedot, jotka Shishi AS, kumppanimme, asiakkaamme ja tavarantoimittajamme ovat luovuttaneet heille, luottamuksellisina, paitsi jos tietojen julkistaminen on sallittua tai oikeudellisesti hyväksyttyä.
 • Työntekijöidemme on suojattava luottamuksellisia ja yksinoikeudellisia tietoja, jotka Shishi AS, kumppanimme, asiakkaamme ja tavarantoimittajamme ovat luovuttaneet heille, paitsi jos tietojen julkistaminen on sallittua tai oikeudellisesti hyväksyttyä.
 • Ne, jotka käyttävät tai joilla on mahdollisuus käyttää tällaisia tietoja, työtovereiden henkilökohtaiset tiedot mukaan lukien, ovat vastuussa siitä, että tiedot suojataan ja niitä käytetään vain oikeutetuista ja asianmukaisista syistä.

Lahjonta

Shishi AS vastustaa korruptiota eikä anna tai ota lahjuksia, suostuttele muita tai salli muiden osapuolten antaa tai vastaanottaa lahjuksia puolestamme. Työntekijämme ja kumppanimme eivät saa ohjailla muiden päätöksiä epäasiallisella vaikutusvallalla tai antaa vaikuttaa itseensä lahjomalla. Korruptio ja lahjonta ovat uhka hyvälle liiketoimintatavalle ja vahingoittavat mainettamme ja uskottavuuttamme.

Syrjintä
Shishi AS kunnioittaa kulttuurista, etnistä, seksuaalista ja uskonnollista erityisyyttä eikä salli minkäänlaista syrjintää, kiusaamista tai häirintää.

Kilpailu
Shishi AS kunnioittaa kilpailijoitaan ja kannattaa vapaata ja reilua kilpailua.

Ympäristö

 • Shishi AS kunnioittaa ympäristöä ja pyrkii päivittäin varmistamaan ja huolehtimaan turvallisesta, terveellisestä ja puhtaasta työympäristöstä.
 • Jokaisen Shishi AS:n työntekijän tulee edistää ympäristön suojelua vastuualueensa ja vaikutusvaltansa puitteissa.
 • Shishi AS pyrkii toimittajiensa kanssa vähentämään jätteiden määrää kiinnittäen huomiota erityisesti pakkauksiin. Shishi AS etsii jatkuvasti ympäristön kannalta parempia vaihtoehtoja muovin ja pakkausten käytön vähentämiseksi sekä kierrätettävien ja biohajoavien vaihtoehtojen löytämiseksi aina kun se on tuotteen turvallisuuden huomioiden mahdollista.

Toimitusketjulle esitettävät vaatimukset

 

Shishi AS:lla on tavarantoimittajia Kiinassa, Intiassa, Filippiineillä, Vietnamissa, Indonesiassa, Thaimaassa, Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

Shishi AS tekee yhteistyötä sekä keskisuurien, hyvin johdettujen massateollisuuslaitosten kanssa, jotka käyttävät työkaluja, koneita ja teknologiaa että pienten tehtaiden / tuotantolaitosten kanssa, jotka ovat erikoistuneet materiaaleihin, tuotteisiin ja käsityöhön. Tällaiset tuottajat tekevät usein aitoja käsityötuotteita, ja heillä on tietoa ja taitoja, joita kannattaa tukea ja joista kannattaa huolehtia tulevaisuudessa.

Osa näistä tehtaista / tuotantolaitoksista tuo työtä maaseudulle, missä työntekijät voivat valmistaa pieniä eriä kotona. Se osaltaan auttaa työntekijöitä, jotka eivät eri syistä voi matkustaa tai ovat kotona lasten tai muun syyn takia, ansaitsemaan lisää rahaa. Tämä työ on tärkeää myös pienille ja maaseudulla sijaitseville yhteisöille.

Shishi AS on laatinut nämä käytännesäännöt havainnollistamaan, mitä odotamme tavarantoimittajiltamme ja liikekumppaneiltamme.

Ihmisarvo ja työvoima

 

 • Shishi AS edellyttää, että toimittaja noudattaa vähintään niitä paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat työtä ja työllistämistä, mukaan lukien vähimmäispalkat, enimmäistyöaika, lepo- ja vapa-aika, työstä saatavat korvaukset, yhdistymisvapaus, oikeus järjestäytyä ja järjestää työehtosopimusneuvotteluja, kuitenkin pelkästään niihin rajoittumatta.
 • Työntekijöiden vähimmäisiän tulee olla kansallisen lainsäädännön mukainen
 • Alle 18-vuotias ei saa harjoittaa työtä, joka vaarantaa hänen terveytensä, turvallisuutensa tai moraalinsa, yötyö mukaan lukien
 • Vankien pakkotyötä sekä vastentahtoista työskentelyä ei sallita.
 • Tavarantoimittajat eivät saa sietää minkäänlaista syrjintää ja häirintää, joka perustuu etnisyyteen, uskontoon, ikään, vammaisuuteen, sukupuoleen, siviilisäätyyn, sukupuoliseen suuntautumiseen, ammattiyhdistystoimintaan tai poliittiseen kantaan.

Lait ja asetukset

Shishi AS edistää rehellisyyttä ja eettisyyttä kaikessa toiminnassaan ja odottaa toimittajiensa noudattavan kaikkia korruptiota, lahjontaa, kiellettyjä liiketoimintatapoja ja kiristystä koskevia lakeja ja määräyksiä niissä maissa, joissa he toimivat.

Terveys, turvallisuus ja ympäristö

 • Shishi AS edellyttää, että tavarantoimittajat noudattavat kaikkia työntekijöiden terveyttä, ympäristöä ja turvallisuutta koskevia kansallisia lakeja, määräyksiä ja standardeja merkittävimmissä toimissaan turvallisen ja terveellisen työpaikan luomiseksi.
 • Shishi AS odottaa ympäristönsuojelun olevan tavarantoimittajiensa ensisijainen tavoite kaikissa toimintansa merkittävissä osissa.